چطور آروم شم؟ چطور خودمو آروم کنم. همه چی از دستم  رفته کنترل هیچ چیز رو ندارم. می شینم پا می شم می خوابم سیگار می کشم سیگار می کشم سیگار می کشم. حتی سعی می کنم گریه کنم اما نمیشه نمی تونم. یه راهی باید باشه. کاری هست که من بلد نیستم. تلاش می کنم و بدتر می شم. فردا میرم دوباره. دو هفته وحشتناک کار می کنم، خسته می شم، فرسوده می شم، برمی گردم استراحت می کنم، افسرده میشم. همه چی بیهوده ست خیلی بیهوده. حرف زدن فایده نداره، نوشتن هم، نفس کشیدن هم. دارم به هوا چنگ می زنم، به آب، به شن، به هر چیز سیال به هر غیر ممکن. انگار با دیوار حرف می زنم به باد تکیه میدم به تاریکی حمله می کنم به خلاء دست می زنم. هیچ چیز واقعی نیست. من واقعی نیستم. یا کاش هیچ چیز واقعی نباشد من واقعی نباشم. چرا ادامه دادن این همه ناممکن و این همه ناگزیره. چرا هیچ چیز تموم نمیشه هر نقطه یک شروعه بی اون که پایان داشته باشه. هزار چرخ دنده توی هم می چرخن و هیچی متوقفشون نمی کنه. توی چرخ دنده ها گیر می کنی ریز ریز میشی و از اول به هم می چسبی و می چرخی و می چرخی. دنیا دورت می چرخه وامیستی و چشماتو می بندی و می بینی خودت داری می چرخی تاب می خوری هوا میری چشماتو باز می کنی عین یه گلوله سربی چسبیدی به یکی از چرخ دنده ها، می چرخی بدون این که بتونی تکون بخوری.

جمعه نحس همین امروز است. اول باید ناهار را با دوستان و همکاران سابق بخورم و قریب به سه ساعت داستان سفرها و خوشی ها و روزمره هایشان را بشنوم و به سوالات آخی چطور تو اون گرما دووم میاری و شیفت هات چطوره؟ جواب بدهم و بعد برای دل خواهرم به مهمانی تولد بروم و هی لبخندهای امیدوارانه به دو کفتر عاشق که نمی دانند لانه شان را کجا بنا کنند بزنم و شب با کله گرم و دل سرد به رختخواب برگردم. الان هم که هنوز توی رختخوابم و عقربه ها دست همدیگر را گرفته اند و می دوند و بازی چه کسی می تواند زودتر از ثانیه شمار دور بزند راه انداخته اند.
یک جایی از زندگی رفیقتان یک اتفاقی می افتد مثل یک تصادف یا حادثه ای که باعث می شود او پایش را از دست بدهد. حادثه ناراحت کننده و تاثر برانگیزی است، تازه اگر برایتان شخص مهم و عزیزی باشد وگرنه به یک اوه که اینطور خشک و خالی بسنده خواهید کرد. حالا این دوست عزیزتان دیگر پا ندارد، یک چیزی از بدنش و جسمش و روحش کم شده که برنمی گردد، درست نمی شود، فراموش نمی شود و به این سادگی ها نمی شود با آن کنار آمد. منتها شما به عنوان یک رفیق حال و حوصله ندارید همه عمر به سوگواری او برای پای از دست رفته اش گوش بدهید حق هم دارید، چون نهایتا باید بتواند خودش را جمع کند و به این زاری اش پایان بدهد و اوقات شما را و زندگی خودش را بیشتر از این تلخ نکند. حتی ممکن است برایش مثال آدم های معلولی که قهرمان المپیک شده اند را بزنید یا عکس آن یارو که با پاهای مصنوعی می دود را نشانش بدهید تا به خیال خودتان انگیزه هایش را قوی تر کنید و به او بفهمانید که باید بپذیرد همین است که هست. اما او فقط یک آدم معمولی ست و هیچ وقت قهرمان نبوده و نمی تواند و نمی خواهد که باشد. فقط یک آدم معمولی ست که صحنه دویدن شما، برایش حسرت بار است. پس بگذارید تنها باشد و با همه داستان های آدم های معلول موفق و عکس های جام قهرمانی شان دور شوید خیلی دور و هیچ وقت برنگردید.

بعضی کلمه ها سهمگینند. مثل «دیگر». انگار به حرفمان یک دریافت یا شهودی اضافه می کند که به آن مفهوم تلخ، قطعیت می دهد. وقتی می گوییم نمی توانم یا دوستم ندارد، آن قدر سهمگین و واقعی نیست که بگوییم دیگر نمی توانم یا دیگر دوستم ندارد. یا وقتی می گوییم دیگر بس است باید برخیزم، حتما بارها قبلش گفته ایم بس است، بس است بلند شو، و وقتی می گوییم دیگر نمی دانم باید چه کنم، راه های زیادی رفته ایم و نرسیده ایم.
زندگی ام درگیر این دیگرهاست.

دارم در خودم تمام می شوم و هی ساعت را نگاه می کنم ببینم چقدرم باقیمانده و ذره ذره تصعید می شوم، از درون از بیرون. خالی می شوم و پوسته ام باقی می ماند و پوسته ام جمع می شود. هی ساعت را برای 5 دقیقه دیگر کوک می کنم که آن قدر در خیالم گم نشوم که دیر شود، و بعد باز 5 دقیقه دیگر و نمی فهمم این 5 دقیقه ها چطور می گذرد.

یک تفاوت هایی هست بین آدم ها که شاید خیلی به چشم بیایند ولی آن قدرها هم رابطه آدم ها را تحت تاثیر قرار ندهد. ولی غذا؟ حرفش را هم نزنید، مطمئن باشید بیشتر از آن چه به نظر می رسد مهم است. واقعا آدمی که لب به گوشت نمی زند با کسی که عاشق کباب است فرق ندارد؟ کسی که ادویه ها و طعم ها برایش اوجب واجبات است با کسی که جز اندکی نمک به غذا نمی زند تا «طعم اصلی غذا» را حس کند یکی ست؟ دوستداران لواشک و طرفداران شیرینی ناپلئونی با هم کنار می آیند؟ کسی که بخارپز از لوازم اصلی آشپزخانه اش است می تواند با صاحب یک دست سیخ چرب و چیلی و منقل ذغال اندودش زیر یک سقف زندگی کند؟ آبگوشت خورها با فست فودی ها چطور؟ یا پلوپرست ها با استیک دوست ها و سوخاری خورها؟
وقتی با کسی آشنا می شوم و می بینم از طعم ها، از سس ها و رنگ های هیجان انگیز و از کباب ها (آخ کباب ها) فراری ست، به فلفل می گوید وای معده ام و به شکلات می گوید نه جوش می زنم، سینه مرغ بیمزه و سبزیجات پخته بدون طعم می جود یا جز خورش های مامانپز حاضر نیست غذای جدیدی را امتحان کند، آن چراغ «ما با هم کنار نمی آییم» توی مغزم روشن می شود و هربار که با هم غذا بخوریم آلارم می دهد. حالا شما قبول نکنید ولی کمی در سلیقه غذایی اطرافیانتان دقت کنید ایمان می آورید.

گفتم من این همه تلاش کردم، دویدم همه توانم را وسط گذاشتم اما نشد، نمی شود. خیلی خونسرد بلند شد و دایره کوچکی روی تخته کشید و گفت ببین این میدان فاطمی ست. تو قصد داشتی به اینجا برسی. یکی از میدان ولیعصر حرکت می کند یکی از شوش و راه آهن، و یکی از حاشیه شهر. تقصیر تو نیست که با همه تلاشت نرسیدی. و من فهمیدم که همیشه مقصد یا آن طور که نکته سنج ها می گویند مسیر نیست که مهم است. مبدا هم مهم بود. گویا من از همان راه آهن توی راهروهای قطاری که به دوردست ها می رفت به سمت تهران و میدان فاطمی می دویدم. پس همانجا نشستم، نفسم که سر جایش آمد آخرین واگن را باز کردم و به دور شدن قطار خیره شدم. در بیابانی که زندگی من بود.

دوباره خوابش را دیدم. وحشت زده و نا امیدانه می دویدم. از هر طرف که می رفتم به سر میرداماد میرسیدم. مردم مثل یک عکس یا یک نقاشی در صحنه یک غروب معمولی شان فریز شده بودند، صدای من را نمی شنیدند، به من کمک نمی کردند، من را نمی دیدند.

هر روز خیلی چیزها میبینم که می شود راجع به آن ها گفت یا نوشت. مثل قطاری که از محله شلوغی می گذرد، دور و برم پر از اتفاق است. اما من مثل همان قطار، پرده ها را کشیده ام و آرام می گذرم. ترس یا امیدواری ای ندارم. مردن را دیده ام، شاهد تولد آدم ها بوده ام، پوست شکافته و گوشت له شده و احشاء بیرون زده را دیده ام. در لحظه های پر از خون و جیغ و فریاد و ضجه و درد و تسکین حضور داشته ام. هم فحش و نفرین شنیده ام، هم دست و پیشانی ام را بوسیده اند. هیچ چیز هرگز عادی و طبیعی نمی شود، هنوز هم در لحظه مرگ یا تولد آدمی اشکم می دود، هنوز هم صدای مویه عزیز از دست داده ها به قلبم چنگ می زند، هنوز درد کشیدن یک موجود زنده پریشانم می کند. فقط دیگر هیاهویی ندارم. مثل زندگی. رنج را دیده ام شادی را چشیده ام. گرسنگی کشیده ام، مرفه بوده ام. عشق ورزیده ام، به دست آورده ام، از دست داده ام، تنها بوده ام، در نمازم به اوج رفته ام، در مستی رقصیده ام. بغض گلویم را دریده از غم از شادی. زندگی ام پر و خالی شده از آدم ها، عزیزان، دشمنان. دیگر هیاهویی ندارم، گرچه درد و لذت را هنوز با همه تن و روحم حس می کنم. هیچ چیز هرگز عادی نمی شود.

1. من دارم از بین می روم. و می دانم که دارم از بین می روم، مثل رشته ای که از گوشه پلیور دستبافی جدا شده و هی دارد شکافته می شود ولی هیچ کاری برایش نمی کنی. دانه ها یکی یکی باز می شود و رج به رج بالا می رود و راهش را باز می کند و جلویش را نمی گیری. چقدر رنجورم، چقدر از هم گسیخته و ناجور. چقدر دوست دارم دردم یک جا تمام شود، ته بکشد و رهایم کند. مثل دهکده کوچک طاعون زده که تا آخرین سکنه اش نمیرد از هیاهو و غوغا و ترس خالی نمی شود، درد هم تا آخرین نشانه های زندگی را نگیرد نمی رود. بعد می رود و پشت سرش خالی باقی می گذارد. ویرانه. سکوت. خشت. سنگ. آجر. بی جان.
2.موبایلم هی زنگ می خورد، حوصله شماره های ناشناس را ندارم، با این همه به نظرم آشنا می آمد. گوشی قدیمی را از توی کارتن باقیمانده از خرت و پرت های بی جا و مکان اسباب کشی پیدا کردم و فون بوک را بالا پایین کردم که ییخود بود و شماره دوستی که به جهت کاری که برایش پیش آمده یاد من افتاده و خواهشی دارد نبود! فون بوک را رها کردم و دستم رفت به مسیج ها چند هزارتا مسیج. اینجا چکار می کرد؟ از سال 87 تا کنون. گمانم نامه اعمال مخصوص دست چپم بود. قدیم ترها فیلم فارسی های خودمان و فیلم هندی ها و یک کم شیک ترهای هالیوودی اش را که نگاه می کردم می گفتم توی روح خودت و همه اجدادت که ما را انقدر خر فرض می کنی، کدام دختر ممکن است به این مردک که قیافه اش شیپور برداشته می گوید قرار است دختره را به گای عظما بدهد اعتماد کند و بگوید بفرما این گنجینه قلب و زندگی و سرمایه رویاهای من، همان یک دوستت دارمت کار خودش را کرد، همه ش تقدیم به شما. به نظر جواب این است که هیچ احمقی. منهای هنرپیشه هایی که در فیلم های گفته شده وظیفه دارند باور کردنش را بازی کنند و معدود احمق هایی که خودشان هم نمی دانند تا چه حد احمقند تا وقتی که ناگهان با آن روبرو شوند. هیچ شرمی هیچ خشم و اندوهی و هیچ شرمی، وسیع تر و عمیق تر از شرم و خشم  اندوه آدم درون خودش و در برابر خودش نیست. تمام حسی که به این گذشته چندهزار کلمه ای دارم، شرم است. من همش گول خورده ام، آقاگرگه با ناخن های حنایی گولم نزده، خودم بودم، خودم.
3.کنار در سنگین و آهنین بزرگی ایستاده باشی و هیچ وقت تردیدهایت نگذارد کامل بازش کنی و آن وقت از زیر در نیمه باز همه کوتوله ها حتی جک و جانورها هجوم بیاورند توی زندگی ات و تاراجت کنند.

از مصاحبه که برگشتم سرم پر از حرف و صدا بود، رفتم هتل یه کم بخوابم، نتونستم. هی این پهلو اون پهلو شدم آخر تصمیم گرفتم همینطور با چشم های باز دراز بکشم تا ساعت دو بشه و اتاق رو تحویل بدم و برم. ساعت دو رفتم پایین،  یک تاکسی خواستم و نشستم تو لابی به هیچی فکر نکردن. راننده تاکسی پیرمرد معمولی و ساده ای بود، گفتم ببخشید کجا میشه یه غذای خوب خورد؟ اسم چندتا رستوران رو گفت و بعد شروع کرد راجع به همه کوچه ها و خیابان ها و پارک ها توضیح دادن، خدایی تورلیدر خوبی می شد. گفت ببین برو فلان رستوران غذا بخور، حالا لازم نیست حتما میگو مخصوص بخوری که خیلی گرون بشه! بعدم برو کنار دریا بشین به خاطراتت فکر کن تا مغازه ها باز کنن، اون وقت بازار و اینا رو بگرد تا دیگه بری فرودگاه. خنده م گرفته بود از حرفاش. تو ساحل پیاده شدم، خلوت و آفتابی و درخشان بود. هوا دلچسب و ملس. پر از جیغ مرغان دریایی. یکی از همین مرغ ها اومد کنارم نشست، منتظر بودم بگه سلام من جاناتان هستم! ولی نگفت جیغ کوتاهی زد و رفت. من هم که آفتاب کورم کرده بود بلند شدم رفتم طرف رستوران. رستوران گویا قدیم ها آب انبار بوده. از پیشخدمت پرسیدم ببخشید به کسی که تا حالا قلیه ماهی نخورده پیشنهاد می کنید امتحانش کند؟ یک کم نگاه کرد، گفت مثل همون قورمه سبزیه، فقط تنده ها! خیلی تنده. گفتم خب باشه همینو بیار، گفت نوشابه هم می خوای؟ گفتم دوغ دارین؟ انگار که پرسیده باشم قورمه سبزی رو با چه نونی ساندویچ کنم خوشمزه تره، نگاه عاقل اندر ضایعی کرد گفت سردیت می کنه ها. دوغ با ماهی؟ نوشابه بخور.
بعد از غذا دوباره برگشتم نشستم کنار دریا، هوا خنک تر شده بود. چهار تا دختر رو پله های کنار ساحل قلیون می کشیدن و خنده های سرخوشانه و بلند بلندشون با جیغ های مرغای دریایی و صدای موج ها ترکیب شده بود. هیچ وقت از نشستن لذت نمی برم، جز کنار دریا. تنها جایی که می تونم مشغول هیچی نباشم و بی نهایت لذت ببرم همین کنار دریاست. سه چهار ساعت به تماشای موج ها و ابرها و آدم ها و مرغ ها گذشت. هوا که تاریک شد رفتم سمت فرودگاه. درست انگار یک صفحه از زندگیم رو ورق زده باشم و رفته باشم فصل بعدی. نتیجه هر چی باشه حتی اگه چند ماه دیگه هم به روال چند ماه قبل زندگی کنم ولی بازم می دونم که رفتم به فصل بعدی.

شادمهر آهنگی داشت که می گفت عشقای قبل از تو سوء تفاهم بود. به خودم می گفتم چه بی معنی. یعنی چه؟ حکایت عشق اول عشق آخر چه می شود؟ اولین بوسه اولین یار، اولین بار. بعد دیدم نه. عشق بعدترها می آید. مثل کسی که نمی داند در دنیا شکلات های ژاک توره، میشل کلویزه، دانللی و پیر مارکولینی هم وجود دارد و همان طعم هوبی دوران کودکی اش را خدای طعم ها بداند. عشق همیشه در مراجعه است. و همیشه کامل تر باز می گردد. باید طلب کنی، دست نکشی و وقتی رسید با آغوش باز مثل کسی که قرار است با بهترین طعم عالم غافلگیر شود به خانه راهش دهی.

بلیتم را در دستم می فشارم و به سه شنبه خیره می شوم. البته این «در دستم می فشارم» خیلی استعاری ست، چون بلیتم به شکل پی دی اف با ایمیل برایم فرستاده شده است. ولی خب قبل تر ها این جوری بود، بلیتم را می گذاشتم توی جیب کوچک جلوی کوله پشتی ام و هی در می آوردم نگاهش می گردم، حالا از غم یا شادی فرقی نداشت. الان نه شادم نه مغموم. دارم به یک شهر دیگر می روم ببینم آن جا به اندازه من جا دارد یا نه. بعضی داستان هایم به پایان می رسد و چندتای دیگر شروع می شود، اما هیچ چیز شبیه داستانی که برای خودم بافته بودم نیست.

خدماتی بخش رفت ویلچر بیاره که بریم درمونگاه ارتوپدی، داشتم با پیچ و تاب و اشک و زاری می نشستم روش، گفت عکستون کجاست؟ گفتم رو میزم گذاشتم، بردار بیارش. منو با عجله گذاشت تو درمونگاه و سی دی رو داد به ارتوپد و برگشت بخش. چند دقیقه بعد رزیدنتی که اونجا بود سی دی م رو داد دستم گفت اسم و فامیلتون چیه عکس رو از تو سیستم نگاه کنم؟ چشمم افتاد به چیزی که پس داده بود دیدم grey’s anatomy بوده! کلا درد یادم رفت. یعنی از این به بعد باید از یه راهی تو بیمارستان برم که چشمم به رزیدنت ارتوپدی نیفته!

جابجایی برایم شاخ غول بود که باید می شکستم. همیشه سبکبار بودم. هر جا قرار بود بروم کوله پشتی ام را بر می داشتم و راه می افتادم. نهایتش چمدانم را می بستم. اسباب کشی برایم همان شاخ غول بود. وقتی همه چیز بار ماشین شد، در را که می بستم بغض کردم. تمام شد. خانه ام تمام شد. خانه ای که بیشتر از هر جای دیگر به یاد دارم. خانه ای که تلخ ترین و شیرین ترین روزهای زندگی ام را دیده بود. تازه فقط تمام شدن خانه نبود. رفتم که گم شوم. ناپدید شوم. کسی پیدایم نکند. با این که قبلا هم دیگر آدم های آن خانه توی زندگی ام نبودند و نخواستندم، ولی دیروز انگار واقعا جدا شدم. برای همیشه. تنها(تر) شدم. پای چوبینم را اره کردم و دویدم بی ریشه، بی ادامه، بی پیوند. قلبم دو پاره شد، نیمه ای که تنها ماند، نیمه ای که مرد. یک نیمه از قلبم برای همیشه رفته، از من کنده شده، جایش هیچ چیز نیست. نیمه ای که در تمنا بود، می خواست، جدا نمی شد، درد می کشید. مبتلا به امید بود. مبتلا به امید.

در سر شکستگی، دل شکستگی و ورشکستگی، آدمی باید تنها باشد. هیچ کس نباید این شکستگی های آدم را ببیند. نیاز به هیچ دوست و خویشاوندی نیست. در این شکستگی ها روزهای سرفرازی  ات هم نمکدان می شوند و هر کس از راه برسد بر می دارد اندکی روی زخم ها می پاشد و بعدی…
در سرشکسگی، دل شکستگی و ورشکستگی باید سر به بیابان گذاشت، باید گریخت رها کرد، دست شست و پا کشید. باید دور شد. حتی اگر ویرانه برگردی صدبار بهتر از این است که فرو ریختن کنگره ها و افتادن ستون ها و ریختن تک تک آجرها را ببینند، که هر چقدر دوام بیاورد و دوباره بسازد و از نو بیاراید، شکوهی ندارد… دیگر قصری نیست…
پرهیز کنید از نزدیکان وگرنه از هر جمعی که رد می شوید می پرسند، این سرشکسته همان شهره آفاق نیست؟ هه!… این دل شکسته مگر همان نرگس جادو نیست که چه بازی ها انگیخت؟ آخ آخ میبینی حال و روزش را… این ورشکسته همان پادشه خوبان نبود؟ بعد آدم ها حال می کنند، اینجا نقطه ای است که خدا را شکر می کنند که نشکسته اند، به این مضمون که؛ هی گایز تنکس گاد یو هو بروکن، نات می!

مریض نداشتیم و روز نسبتا خلوتی بود. نشسته بودیم رو صندلی های سالن انتظار که گوشی موبایلش رو درآورد و گفت بذار ببینم وضع هوا چطوره؟ بعد هم زنگ زد به شوهرش گفت ببین می تونی ماشین رو ببری کارواش. بعد از خدافظی رو کرد به من و گفت همیشه هوا رو چک می کنم قبلش و قاه قاه خندید.
من همش با خودم فکر کردم چقدر چیزها بوده که باید در زندگی ام پیش بینی می کردم و نکردم. اما واقعا باید می کردم؟

– تو رو خدا بذار برم ( گریه و هق هق و التماس)
– هانی… هانی… (بر افروخته و نفس نفس زنان و چندش آور)
آدم موقعیت ها را با خودش مرور می کند و فکر می کند با یک کشیده جانانه و چهره ای خشمناک راهش را باز می کند و می رود. ولی همه این ها فکر است. ممکن است فقط التماس کند… آن هم با هق هق و بعد از خودش متنفر شود و چرا ها را مثل پتک توی سر خودش بکوبد و هر وقت تنهاست بترسد، حتی از ساختمان های شلوغ و جاهای آشنا، از هر فضای بسته ای…

کسی را دارید که با شنیدن نامش قلبتان می دود و با فکر کردن به لبخندش نور به دنیایتان پاشیده می شود؟ کسی که حتی یک روز ندیدنش لحظه هایتان را بیهوده و تلخ و طاقت فرسا می کند؟ تصور کنید این عزیز محبوب موهایش خاکستری شده، وقتی می خندد چند هاشور عمیق فاصله چشم ها و گونه هایش را نقاشی می کند. فکر کنید چند دقیقه طول می کشد تا فاصله اتاق و آشپزخانه را بپیماید و با هن هن و خس خس شیر آب را باز کند و بساط کتری و چای را راه بیندازد. دم دستش پر از قرص ها و داروهای مختلف است و بدنش فرتوت و پر از رگ های برجسته و لکه های تیره و روشن است. یک لحظه با چشم های بسته، با همین جزییات بیاوریدش توی تاریکی پشت پلک های بسته تان. چه حسی به او دارید؟ از تصور این لحظه چه حالی می شوید؟ اگر از رسیدن چنین لحظه هایی کنار او غرق لذت نمی شوید اگر هرگز به مخیله تان چنین روزگارانی نرسیده است یا حتی اگر چنین تصویری شما را می آزارد کمی راجع به مفهوم جمله تان وقت گفتن دوستت دارم فکر کنید شاید هم باید جمله تان را به «فعلا دوستت دارم» تغییر بدهید. می شود هم زیرکانه گفت «عزیزم من تورو همین طوری که هستی دوست دارم» شاید هم تقصیر زبان فارسی است که تفاوتی بین آی لایک یو و آی لاو یو قایل نشده.

این فعل پهلو گرفتن خیلی خوب است. پهلو گرفتن مثل متوقف شدن یا ایستادن یا فرود آمدن نیست. لغت نامه دهخدا می گوید یعنی «به ساحل پیوستن». زندگی بیش از هر چیز دیگری، موج دارد، بادبان افراشتن دارد، به گل نشستن و غرق شدن و در هم شکستن دارد.اگر یک بار سوار کشتی شده باشید آن تکان تکان خوردن ها را وسط آبی بیکرانی که هیچ چیز دیگری نیست حس کرده باشید و هیاهو و جنب و جوش بارانداز را دیده باشید خوب می دانید از چه حرف می زنم.
من اقیانوس ها را درنوردیده ام، باران و توفان و موج دیده ام و با صخره ها جنگیده ام. آخ نمی خواهم اینجا بادبان ها را پایین بکشم و لنگر بیندازم. می خواهم کنار تو پهلو بگیرم.

امروز صبح را غم انگیزترین صبح پاییزی سال نامگذاری می کنم. تمام این غم در چند ثانیه اتفاق افتاد. باران می بارید. سریع و سر در گریبان می رفتم. پیاده رو گل آلود بود. چند قدم جلوتر را که نگاه کردم دیدم دارد آهسته و پیچیده در شال پشمی می رود. پا تند کردم از کنارش گذشتم. در این عبور چند قدمی  که قرن ها طول کشید دو سایه از من جدا شد، مثل ابر مثل دود مثل غبار. یکی با مشت های گره کرده و خشمگین توی صورت بی رحمش فریاد زد چرا چرا چرااااا؟ دیگری بدنی که آهسته می رفت و در شال پشمی فرو رفته بود در آغوش گرفت و سر در یقه اش کرد که ببوید… ولی هر دو سایه بودند، ابر بودند، دود و غبار بودند. او و عابرها از میانشان گذشتند. پخش شدند و لال ماندند. من هم به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم و اشک هایم را با دستکش های زبرم خشک کردم.

در بوته گرچه سخت مرا آزموده اند
و نیش مار مرا آزموده است
من هم به سهم خویش
بس آزموده ام
هیچ آزموده ریسمان سپید و سیاه را
هرگز به جای مار نخواهد گرفت

نوشته های تازه را از طریق ایمیل دریافت کنید.