اسم وبلاگ:
ماندالا به معنی دایره در زبان سانسکریت است و نمادی برای جهان هستی است. راهبان بودایی از طرح های ماندالا برای نقاشی های شنی خود استفاده می کنند، نقاشی هایی که چند روز و گاهی حتی چند سال طول می کشد تا به پایان برسد و بعد در مراسمی با یک حرکت دست آن را بهم می زنند و از بین می برند تا سمبلی از میرایی و کوتاه بودن عمر باشد.

خود وبلاگ:
تجربه ها و حرف ها و احساستیه که فقط نوشتنشون آدمو راضی نمی کنه بلکه کسی باید باشه تا ببینه و بخونه و درک کنه.

نویسنده وبلاگ:
کسی که نوشتن براش نیازیه مثل نفس کشیدن.و مثل وبلاگ قبلیش «دیوانه ای که می خواست از قفس بپرد» دنبال رهایی نیست فقط می خواد تو این دایره نقشی باشه هر چند میرا ولی زیبا.