من فکر می کردم افسرده ام و زندگیم واقعا انقدر پیچیده نیست و من راه بهتر شدنش را بلد نیستم. بنابراین رفتم تراپی و به این نتیجه رسیدم که دچار واکنش های طبیعی به یک زندگی کاملا پیچیده و مشکلاتش هستم. و همچنان سوال «حالا باید چکار کنم» شدیدا به جای خودش باقیست.